Nov 20, 2021 - 4:30 P.M

Ayyappa Mandala Puja & Bhajanotsavam

Ayyappa Puja, Bhajans, Dinner Prasad, Ayyappa Bhajanotsavam Live on Zoom by Veeramani Swami, Prasanth Varma, Manjunath Vijayan

By Madhuvan & Sudarshan Groups

Venue : Chinmaya Madhuvan , 905 Big Oak Road, Yardley, PA 19067
Contact Person: Deeptha - 732-789-6031 or Viswajit Pillai - 609-423-5601

Events

Team

November 20, 2021

Ayyappa Puja, Bhajans, Dinner Prasad, Ayyappa Bhajanotsavam Live on Zoom by Veeramani Swami, Prasanth Varma, Manjunath Vijayan(Starts at 4.30 PM)
Team

December 11, 2021

Akhanda Gita Parayana & Tapovan Jayanthi(Starts at 4.30 PM)
Team

Upcoming Event

January, 2021

January, 2021

Upcoming Event(Starts at 4.00 PM)
Team

Upcoming Event

February, 2021

Upcoming Event

February, 2021
Team

Vedanjali & Devi Groups

October 30, 2021

Past Event #2

Ganapati Atharvashirsa, Narayana/Durga/Lakshmi/Medha Suktam, Lalitha Sahasranamam/Saundarya Lahari/Mahishasuramardini Stotram, Bhajans, Dinner(Starts at 4.30 PM)
Team

Past Event #1

Inauguration of Swarna Mahotsava Aayush Homam, Gananjali, Birthda y Celebrations, Dinner (Starts at 4.00 PM)

Total Donated

Hit enter to search or ESC to close